รายละเอียดการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ซับซ้อนแต่อย่างใด เดี๋ยวนี้ มีหลากหลายธนาคารออกโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำไว้ให้บริการ โดยส่วนมากแล้วจะสามารถผ่อนชำระนานสุงสุดได้ถึง 60 เดือน หรือ 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชือ

  • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หรือเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี
  • มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 / เดือน ขึ้นไป (หรือตามแต่ละธนาคารจะกำหนด)
  • มีอายุการทำงาน ณ สถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
  • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้าน หรือที่ทำงาน

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

หากเป็น พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ ของการของสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละธนาคารจะให้วงเงินการขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำอยู่ที่ สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ จะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติสินเชื่อ และข้อกำหนดของแต่ละธนาคารนั้นๆ ตัวอย่างเช่น บางธนาคารอาจจะกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 3 เท่าของผู้มีรายได้ ตั้งแต่ 45,000 บาท ขึ้นไป และ ไม่เกิน 5 เท่าของผู้มีรายได้ 15,000 -45,000 บาท เป็นต้น